Reflexicons

Een aantal dagen geleden vond Aad van de Wetering een foutje in mijn zelfrefererende zinnen, na het corrigeren hiervan ben ik nog wat meer na gaan denken over deze zinnen.

Het leek me leuk om er achter te komen of er zinnen in het Nederlands zijn die al zijn letters beschrijft zonder extra tekst om het geheel passend te maken, alleen lettermeervouden en uitgeschreven getallen. Battus heeft bijvoorbeeld deze geschreven:

Vijf v vijf i vijf j vijf f

Een beetje een flauwe oplossing. Voor de duidelijkheid hier een aantal regels:

  • De meervouden van de letters zijn streng, eindigt de uitspraak van een letter op een klinker dan voegen we een ‘s toe anders een ‘en (r’en en s’en maar a’s en b’s)
  • Het getal één mag niet gebruikt worden, anders kan ik gratis extra e’s en n’en maken door letters toe te voegen die verder niet in de zin staan
  • We beschouwen de ij als een i en een j.

Je komt er snel achter dat de telwoorden maar 17 van de 26 letters in gebruik nemen.In het totaal zijn er dan 3 oplossingen, dit is een complete set.

Één met 14 verschillende letters en 95 letters in het totaal.

Vier d’s tweeëntwintig e’s vijf f’en twee g’s elf i’s drie j’s drie l’en tien n’en zes r’en elf s’en zes t’s vijf v’s vier w’s drie z’en.

En twee met alle 17 letters gebruikt, respectievelijk 112 en 117 letters in lengte.

Twee a’s twee c’s vijf d’s dertig e’s drie f’en twee g’s twee h’s acht i’s twee j’s twee l’en tien n’en zes r’en dertien s’en elf t’s vier v’s zeven w’s drie z’en.
Twee a’s twee c’s vier d’s achtentwintig e’s vijf f’en twee g’s twee h’s elf i’s drie j’s drie l’en elf n’en zes r’en veertien s’en tien t’s vijf v’s zes w’s drie z’en.

Uit het feit dat er drie oplossingen zijn leid ik af dat we nog puurder kunnen zijn en de meervouden simpelweg helemaal weg kunnen laten. Hier volgt de enige zin met deze eigenschappen

Twee d tien w twee a zes n twee g twee s twee c twee h vier r acht i twee f veertien t twee j zevenentwintig e vijf v drie z.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s