Zesentwintig­letterige titel

Is het je wel eens op gevallen dat vier vier letters heeft? Er zijn geen andere getallen met die eigenschap, of toch wel? Telt bijvoorbeeld eenentwintigletterige wat precies eenentwintigletterig is? Als dat mag is de Nederlandse taal zeer flexibel, de kleine cijfers vereisen creativiteit maar daarna gaat het vanzelf.

1
bi
tri
vier
kwint
zestal
zevenen
achtvoud
negenvoud
tiendelige
elfletterig
twaalfdelige
dertiendelige
veertiendelige
vijftienvoudige
zestienletterige
zeventienletterig

Je ziet ook wel eens zinnetjes. Deze zin bevat exact dertig letters. Dit is eigenlijk nog makkelijker. De kortste zijn nog wel leuk om te zoeken.

Zo’n achttien letters.
Zo’n negentien letters.
Zin met twintig letters.
En eenentwintig letters.
En tweeëntwintig letters.
Met drieentwintig letters.
En nu vierentwintig letters.
Of zeg vijfentwintig letters.
Of zesentwintig, geen probleem.
Zin met zevenentwintig letters.
Lees hier achtentwintig letters.
En nu hier negenentwintig letters.
Deze zin bevat exact dertig letters.
Al deze zinnen (en inclusief deze) bevatten driehonderdnegenenzeventig letters..

Dan denk je, laten we extra beschrijvingen toevoegen. Deze vierenveertigletterige zin bevat zes woorden. Deze vijfenzeventigletterige zin heeft negen woorden en zevenentwintig lettergrepen.
Het beste in deze categorie is van Aad van de Wetering, hier gereproduceerd:

Denen, lees en herlees deze zeven a’s, drie c’s, acht d’s, vijfenvijftig e’s, zes f’s, tien g’s, vier h’s, dertig i’s, vijf j’s, twee k’s, drie l’s, vier m’s, zesentwintig n’s, vier o’s, vier p’s, zestien r’s, vierendertig s’s, vierentwintig t’s, twee u’s, veertien v’s, zeven w’s, acht z’s, zesentwintig komma’s, drieëntwintig apostrofs, een trema, negenenvijftig spaties en een punt.

Maar ik ben geen Deen, en we waren net zo lekker bezig met het benoemen van totale letters en woordaantallen en lettergrepen:

Deze vijfhonderdvierletterige zin, waarvan drie hoofdletters, met toevallig precies honderd woorden en honderdzesenzestig lettergrepen en negenennegentig spaties en elf a’s en drie b’s en zeven c’s en tweeentwintig d’s en honderddrieentwintig e’s en zeven f’en en vierentwintig g’s en negen h’s en negenendertig i’s en vijf j’s en twee k’s en negen l’en en vier m’en en drieentachtig n’en en veertien o’s en vijf p’s en zevenentwintig r’en en tweeendertig s’en en achtendertig t’s en drie u’s en vijftien v’s en dertien w’s en negen z’s en zesentwintig weglatingstekens en twee commas en een punt is geschreven door Bob Lucassen.

Om eerlijk te zijn is het niet toevallig dat het precies 100 woorden zijn….
Ik voel me nu wel vrij genoeg om gedichtjes te maken, laten we is voorzichtig beginnen met een Ollekebolleke die z’n woordaantal noemt, ook leuk dat dactylus een dactylus is en als extra limitatie rijmt elke lijn:

Zelf onderzoekende!
Dactylus ritmeval!
Volgt graag de norm
van haar binnenrijm nauw.
Elk woord uit boeken (de
zevenentwintigtal)
Volgt hier een vorm
leeg van inhoud zeer trouw.

En dan nu een echte poging, (het woord “anapest” is ook weer een anapest):

In dit rijm kan ik niks meer veranderen nee.
Alle letters nauwkeurig geteld en oké.
In het strikt anapest ik vertel je tevree.
De hoeveelheden letters elk woordje doet mee.
Er zijn zevental o’s er zijn zestiental j’s.
Vier maal tien en twee i’s vijf maal tien en acht t’s.
Er zijn vier letter u’s elf maal twaalf min drie e’s.
Twee maal tien en vijf s’en een vijftiental d’s.
Er zijn dertiental m’en en twee letter p’s.
Drie maal tien en zes r’en en zes letter g’s.
Zes maal tien en twee n’en en één letter b.
Drie maal tien en vijf l’en en acht letter w’s.
Er zijn negental f’en en acht letter h’s.
Er zijn dertiental z’en een negental k’s.
Drie maal tien en acht a’s er zijn vijf letter c’s.
Nu de grote finale, een veertiental v’s.

Het leek me leuk om er achter te komen of er zinnen in het Nederlands zijn die al zijn letters beschrijft zonder extra tekst om het geheel passend te maken, alleen lettermeervouden en uitgeschreven getallen. Battus heeft bijvoorbeeld deze geschreven:

Vijf v vijf i vijf j vijf f

Een beetje een flauwe oplossing. Voor de duidelijkheid hier een aantal regels:

 • De meervouden van de letters zijn streng, eindigt de uitspraak van een letter op een klinker dan voegen we een ‘s toe anders een ‘en (r’en en s’en maar a’s en b’s)
 • Het getal één mag niet gebruikt worden, anders kan ik gratis extra e’s en n’en maken door letters toe te voegen die verder niet in de zin staan
 • We beschouwen de ij als een i en een j.

Je komt er snel achter dat de telwoorden maar 17 van de 26 letters in gebruik nemen.In het totaal zijn er dan 3 oplossingen, dit is een complete set.
Één met 14 verschillende letters en 95 letters in het totaal.

Vier d’s tweeëntwintig e’s vijf f’en twee g’s elf i’s drie j’s drie l’en tien n’en zes r’en elf s’en zes t’s vijf v’s vier w’s drie z’en.

En twee met alle 17 letters gebruikt, respectievelijk 112 en 117 letters in lengte.

Twee a’s twee c’s vijf d’s dertig e’s drie f’en twee g’s twee h’s acht i’s twee j’s twee l’en tien n’en zes r’en dertien s’en elf t’s vier v’s zeven w’s drie z’en.
Twee a’s twee c’s vier d’s achtentwintig e’s vijf f’en twee g’s twee h’s elf i’s drie j’s drie l’en elf n’en zes r’en veertien s’en tien t’s vijf v’s zes w’s drie z’en.

Uit het feit dat er drie oplossingen zijn leid ik af dat we nog puurder kunnen zijn en de meervouden simpelweg helemaal weg kunnen laten. Hier volgt de enige zin met deze eigenschappen. Een uniek Nederlands pareltje waarin verborgen ook nog is een prachtig isogram.

Dwangschriftje

Twee d tien w twee a zes n twee g twee s twee c twee h vier r acht i twee f veertien t twee j zevenentwintig e vijf v drie z.

9 Replies to “Zesentwintig­letterige titel”

 1. Schitterend allemaal, niet te evenaren! Maar …
  In je 504-letterige zin tel ik slechts 23 apostroffen. Jij telt er 26, dus je bent er vast drie vergeten. Al zou ik niet weten waar.
  Ik maak bezwaar tegen het woord “commas”, we leven hier in Nederland.

 2. Nu ik toch bezig ben: de ‘Anapest’. Het lijkt niet helemaal te kloppen.
  Ik tel 129 e’s, niet 131 (11 * 12 – 1).
  Ik tel 63 n’s, niet 62.
  Waarom staat er “letter’s”, de apostrof is overbodig.
  “letter” moet eigenlijk overal “letters” zijn.

  1. Bij mij kloppen de aantallen wel, heb je de 2 ‘é’en meegenomen in het gedicht? Ik zal alle aantallen morgen nog is goed controleren.
   En ik zal ook nog een versie maken zonder “comma” 😉

Leave a Reply to Aad van de Wetering Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *