Tekenend gedichtje

Elke dinsdag geef ik een dagje les op DOE en er werd mij gevraagd om iets over mijzelf te schrijven voor op de website. Het leek me leuk om wat informatie te verstoppen in dit verhaal, als een puzzel. Helaas is het een beetje uit de hand gelopen… Ik heb er in ieder geval wel een blogpost aan over gehouden.

Inspiratie

Met als inspiratie mijn vorige post over priemgetallen en een tekenalgoritme leek het mij in eerste instantie leuk om een gedicht te hebben waarbij de lengtes van de woorden je vertellen hoe je iets moet tekenen voor dat algoritme. Het tekenalgoritme uit de vorige post bleek echter zeer onhandig (ook om uit te leggen in het gedicht zelf). Dus heb ik voor een simpele methode gekozen, oneven woordlengtes zijn een zwart vakje, even woordlengtes een wit vakje. Het plaatje moet natuurlijk dit worden:
doe.png
Als we het zo tekenen hebben we 65 woorden nodig. Het leuke hieraan is dat DOE een afkorting is van een veel langer woord. De som van alle letters (a=1, b=2, etc) van democratisch onderwijs eindhoven is 331. Dit is leuk, niet alleen omdat dit een priemgetal is maar ook omdat 331 / 65 woorden ≃ 5, het gemiddelde aantal letters per woord in de Nederlandse taal. Met andere woorden: Het is mogelijk een gedicht te maken dat het bovenstaande plaatje representeert met een woord per vakje. En het is mogelijk om dat gedicht evenveel letters als de letterwaarde van zijn tekening te geven.
Toen ik daarna ook nog zag dat mijn volledige naam de letterwaarde 113 had – ook een priemgetal. En dat 331 letters / 113 ≃ 3, de precieze verhouding van lettergrepen tot letters. Toen heb ik toch maar een poging gedaan tot een gedichtje.

Gedicht

Neem zodra wat blaadjes (hokjes).
Dertien bij zeg vijf creëren.
Ieder woord hier nu gekozen.
Er mee slim dan associëren.
Woorden lengte net oneven?
Zijn de zwarte polygonen.
Schrijft uit ja dit mooi ontworpen.
Maak een som die past patronen:
A is één, en Z zestwintig,
hoe is dan geteld gevallen?
Neem mijn letters tel geschreven:
vind gelijke priemgetallen!
(Ook lettergrepenaantal nog
naamsommering overigens.)

Verklaring

Hokjes
Neem zodra wat blaadjes (hokjes).
Dertien bij zeg vijf creëren.

Woorden associëren
Ieder woord hier nu gekozen.
Er mee slim dan associëren.
Elk woord heeft een vakje, de simpelste manier is om ze op volgorde in te vullen:

Neem zodra wat blaadjes hokjes Dertien bij zeg vijf creëren Ieder woord hier
nu gekozen Er mee slim dan associëren Woorden lengte net oneven Zijn de
zwarte polygonen Schrijft uit ja dit mooi ontworpen Maak een som die past
patronen A is één en Z zestwintig hoe is dan geteld gevallen Neem
mijn letters tel geschreven vind gelijke priemgetallen Ook lettergrepenaantal nog naamsommering overigens

Oneven woordlengtes
Woorden lengte net oneven?
Zijn de zwarte polygonen.
Een polygon omvat alle veelhoeken, zo ook de hokjes. Elk hokje dat een oneven woordlengte bevat kleuren we zwart, de rest laten we wit.

X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X X

Uitschrijven
Schrijft uit ja dit mooi ontworpen.
Maak een som die past patronen.
DOE staat voor Democratisch onderwijs Eindhoven. Hoe we hier een som van moeten maken is nog niet duidelijk.
Sommeren
A is één, en Z zestwintig,
hoe is dan geteld gevallen?
Democratisch Onderwijs Eindhoven is volgens deze telling gelijk aan 331.

D e m o c r a t i s c h O n d e r w i j s E i n d h o v e n
4 5 13 15 3 18 1 20 9 19 3 8 15 14 4 5 18 23 9 10 19 5 9 14 4 8 15 22 5 14

Neem mijn letters tel geschreven:
vind gelijke priemgetallen!
Het aantal letters in het gedicht is óók precies 331.
Naamsommering
(Ook lettergrepenaantal nog
naamsommering overigens.)
Met dezelfde methodiek als hierboven is “Bob Lucassen” 113, ook een priemgetal en het aantal lettergrepen in het gedicht. Bij wijze van creatieve signatuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *