Homofonie

Woorden die homofoon zijn hebben dezelfde klank maar een andere betekenis. Een voor de hand liggende vraag omtrent deze woorden is hoe vaak je dezelfde klank kan herhalen in een semantisch correcte context. Een bekend voorbeeld is: wanneer achter vliegen vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegen achterna.

Recursieve herhaling

Veel wiskundigen zijn van adel, zo zijn er ook wiskundige graven. Deze mannen gespecialiseerd in grafentheorie worden gekscherend ook wel grafengraven genoemd.
De tekeningen, of ook wel grafen, die grafengraven maken heten dan natuurlijk grafengraven^grafen.
Grafengraven hebben de traditie om hun werk, hun grafengraven^grafen, te begraven als het werk niks is, gek bijgeloof is dat. Die worden dan vaak in een bestaand grafengraven^grafen graf begraven.
Je ziet wel eens grafengraven staan in van die grafengraven^grafen_graven.
Tja, staan ze daar te graven, die grafengraven met hun grafengraven^grafen in hun grafengraven^grafen_graven.
Dan zijn de grafengraven namelijk in hun grafengraven^grafen_graven nieuwe grafengraven^grafen_graven aan het graven voor hun grafengraven^grafen.
Want als in grafengraven^grafen_graven grafengraven grafengraven^grafen_graven graven, graven grafengraven grafengraven^grafen_graven.
Je snapt dat door al het grafengraven^grafen_graven graven in grafengraven^grafen_graven je hele netwerken van grafengraven^grafen_graven creeƫrt. Dit maakte het begraven van grafengraven^grafen lastig, dus waren er grafengraven die besloten van al die grafengraven^grafen_graven in de grafengraven^grafen_graven grafen te maken om toekomstig graven te vergemakkelijken. De makers van deze gravengrafen werden door andere grafengraven vaak gravengrafengraven genoemd.
De mislukte versies van deze grafen, hun grafengraven^grafen_graven^grafen, werden natuurlijk begraven in grafengraven^grafen_graven^grafen_graven want deze meta grafengraven^grafen kun je niet zomaar bij de normale grafengraven^grafen leggen.
Dus als in grafengraven^grafen_graven^grafen_graven gravengrafengraven grafengraven^grafen_graven^grafen_graven graven, graven gravengrafengraven grafengraven^grafen_graven^grafen_graven.
Deze grafengraven^grafen_graven^grafen_graven werden door de vele mislukte grafengraven^grafen_graven^grafen met foute titels ook zulk complexe constructies dat ook hiervoor weer grafen gemaakt moesten worden om alles inzichtelijk en simpel te houden, de zogenoemde grafengraven^grafen_graven^gravengraven^grafen waarvan de mislukte varianten in grafengraven^grafen_graven^grafen _graven^graven_graven werden begraven.
Bij elke meta-graaf wordt onze zin 8 opeenvolgende graven langer, dus met voldoende grafen-graven die graven-grafen opstellen, hebben we een oneindig lange zin van aaneensluitende graven.

Plaatsnamen

De volgende vraag is dan hoe vaak kan je hetzelfde woord in opeenvolging gebruiken, zonder herhaling van betekenis. Homofonen die ook een plaatsnaam zijn zijn zeer vruchtbaar doordat een plaatsnaam over het algemeen zonder moeite in een zin kan worden verwerkt.
Zelfstandige naamwoorden (je vind in Plaatsnaam plaatsnaam):

 • Bruggen
 • Duiven
 • Engelen
 • Leeuwen

Werkwoorden (je kan in Plaatsnaam plaatsnaam):

 • Dommelen
 • Klimmen
 • Leunen
 • Meppen

Andere vormen:

 • Het ijzeren IJzeren
 • Het gaat in Donderen donderen.
 • Ik vier in Lent lent.

Drie woorden:

 • In Wateren wateren wateren.
 • In Huizen huizen huizen.
 • Waar ze met kampen kampen, Kampen.
 • Waar ze met reden reden, Reden.

Vanaf 4 worden de opties beperkter:

Vanaf 5 wordt het vergezocht:

Zes
Er zijn in Waarde waarde waarden waar de waarde waarde, waarde.
Er zijn andere woorden zoals slagen, sloten of beurs met vele betekenissen maar ik heb nog geen serieuze competitie gevonden. Ik hoor graag van leuke constructies.

Engels-Nederlands homofoon

Zoals we in eerdere post al hebben besproken zijn er sommige Engelse woorden die net als Nederlandse woorden klinken: eight (acht) klinkt net als het Nederlandse eet, en soms past dit aan het einde van een zin: vind je het goed als ik aan tafel acht (->eight->) eet. Dat wil zeggen, het voorlaatste woord heeft een Engelse vertaling die fonetisch een kloppend laatste woord van de zin kan zijn. Ik heb momenteel 1820 Engels-Nederlands homofonen gevonden na het bekijken van ~50.000 Engelse woorden in een volgorde gedeeltelijk bepaald door frequentie en gedeeltelijk door woordlengte. Daarnaast heb ook selecties om te checken gemaakt gebaseert op statistische gelijkenis aan al gevonden woorden. Van de 1820 gevonden homofonen past het meerendeel aan het einde van een zin. Echter in enkele gevallen wordt het nog iets specialer:

 • Het is niet alles maar ik vind dat hij zonder hulp (aid) eet (eats) iets.
 • Je weet dat ik altijd vol liefde (love), lof (praise), prees.
 • Ik heb voor jou een lekker blad (leaf), lief (dear) dier.
 • Wel of geen mandaat (mandate), men deed (did) dit.

Van deze 2 staps-homofonen zijn er nog geen 100, afhankelijk van hoe streng je bent. De meeste daarvan rijmen niet met een ander woord uit de lijst. Hier volgt een rijmend gedicht waarbij elke zin eindigt met dit type woorden:
Asteria die elke ster star zet.
Die de zwarte nacht ontmoet met wit.
Ons van Selene’s maan boven Rhodos rood, red.
Zij verschaffer van de datum, deed dit.
Zij gaf mij overdag mijn moeilijk hard hart.
Maar ‘s nachts ben ik van verlies los, apart.
Ketens van 3 stappen zijn er maar enkele van en niet heel sterk behalve:
Ik weet niet of ik hem nog langer verdedig (defend), die vent (dude) duwt (pushes) poesjes.
Voor langere voorbeelden rest slechts valsspelen:
Ik dut weg bij mijn strafregels als ik plotseling wakkerschiet van een openende deur, in paniek (panic) pen ik (aai): aai (stroke), strook (strip), strip (comic), kom ik, aai, strook, strip, kom ik, aai……
Je kan alle 1820 Nederlands/Engels homofonen downloaden.

3 Replies to “Homofonie”

 1. Hallo, de lijst met 1820 homofonen geeft een foutmelding aan wanneer ik deze probeer te downloaden. Zou u ze me wellicht kunnen mailen? Ik vind dit namelijk een uiterst interessant onderwerp.

 2. Hallo Bob,
  Naar aanleiding van een video van een optreden van Kees Torn die ik op YouTube vond heb ik ook belangstelling voor die of jouw nieuwe lijst. Benieuwd of ik er iets leuks mee kan schrijven.

  Deze link was nog actief maar het document loopt op een of andere manier vast in de conversie.

Leave a Reply to Barry Makelaar Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *